• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 301322

Ил тод байдал

Монголын инновацийн 7 хоног арга

5686

Монгол эрдэмтэн

6210

Диссертацийн бүтээлүүд

4281

Эрдэм шинжилгээний төсөл

Монгол Эрдэмтдийн бүтээлийн онлайн ХУдалдаа