• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 154446

Ил тод байдал

5686

Монгол эрдэмтэн

6210

Диссертацийн бүтээлүүд

4281

Эрдэм шинжилгээний төсөл

Монгол Эрдэмтдийн бүтээлийн онлайн ХУдалдаа