• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Шинжлэх ухаан 2020 онлайн үзэсгэлэн тун удахгүй

Утасны жагсаалт
нийт зочилсон хүний тоо 9

Ил тод байдал

5686

Монгол эрдэмтэн

6210

Диссертацийн бүтээлүүд

4281

Эрдэм шинжилгээний төсөл

Монгол Эрдэмтдийн бүтээлийн онлайн ХУдалдаа