• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Шинжлэх ухаан 2020 онлайн үзэсгэлэн тун удахгүй

нийт зочилсон хүний тоо 19298

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Сангаас Корона-вирусийн оношлуур хийх ажлыг санхүүжүүлж байна.

04 сарын 24, 2020