• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 86812

Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн санхүүжилтийн тухай

05 сарын 12, 2021

2020 оны жишээгээр нийт 490 төсөл санхүүжүүлж байгаагаас:

  • 2020 онд шинээр 153 төсөл батлагдсан,
  • 331 төсөл урьд оноос үргэлжлэн санхүүжүүлж байна (1 төсөл дунджаар 3 жил хэрэгждэг).

Жилд мэдүүлж буй төслийн дунджаар 30% нь сонгон шалгаруулалтад тэнцэн ШУТСангаас санхүүжилт авдаг.

ШУТСангийн вебсайт: www.stf.mn

ШУТСангийн онлайн мэдээллийн сан: http://data.stf.mn/Home.aspx