Шинэ мэдээ  | Бусад мэдээ

төсөл

Бусад төсөл
Монгол эрдэмтэд
Диссертаци, бүтээлүүд
Эрдэм шинжилгээний төслүүд

Монгол Эрдэмтэдийн бүтээлийн онлайн худалдаа

  • Бүгд

МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Эрх зүйн сан

Харилцагч байгууллагууд

ХОЛБОО БАРИХ: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

УТАС : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх Ухаан Технологийн сан.