Эрхэм зорилго


3230

Нийтэлсэн

17.01.05

Share

ШУТСангийн алсын хараа

Оновчтой санхүүжилт, бодит хяналт, ашигтай үр дүнгийн төлөө шинжлэх ухаанд үйлчилж, сангаа арвижуулна.

ШУТСангийн эрхэм зорилго

Судалгаа боловсруулалтын ажилд зориулсан хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, үр ашигтай зарцуулах, төслийг оновчтой удирдах замаар шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлж, Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулна

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.