Суурь судалгааны сэдэвт ажлын тухай


3130

Нийтэлсэн

17.01.20

Share

   Суурь судалгааны сэдэвт ажил нь Шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн байх шаардлагатай бөгөөд тухайн шинжлэх ухааны салбараар хийгдэж байгаа суурь судалгаа нь мэдлэгийн хүрсэн түвшинг ахиулсан байх, суурь судалгааны сэдэвт ажил нь тухайн салбар ба чиглэлийн хүрээнд урьд нь хийгдсэн болон хийгдэж байгаа ажилтай давхардахгүй байх, суурь судалгааны хүрээнд хуримтлагдсан үндэсний оюуны чадавхийг хадгалах, баяжуулах, өвлүүлэн уламжлуулах, судлаачдын залуу халааг төлөвшүүлэх зорилгод нийцсэн байх зэрэг зарчмыг баримтлана.

     Үзэгдэл юмсын зүй тогтлыг тодорхойлох, онолын үндэслэл, шинэ мэдлэг бий болгох, дэлхийн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага, өөрийн орны хөгжлийн онцлог, хэрэгцээ, шаардлага, шинжлэх ухааны хүрсэн түвшинтэй уялдуулан шинжлэх ухааны шинэ салбар, чиглэлийг хөгжүүлэх, улс орны эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах, экспортын нөөцийг өсгөж бүтээгдэхүүний үйлдэрлэлийг нэмэгдүүлэх технологи бий болгох онолын үндэслэлийг боловсруулах, эх орны эрдэс түүхий эдийн байршил, нөөцийг судлах, ашиглах үндэслэлийг тодорхойлох, улс орны түүх, соёл, иргэншил, хэл, утга соёлыг гүнзгийрүүлэн судалж, шинэ мэдлэг бий болгох, шинэ материал гарган авах онолын үндэслэл, нано мэдээлэл, технологийн үндэслэлийг боловсруулах зэрэгт чиглэгдсэн судалгааны ажлуудыг суурь судалгааны ажил гэнэ.


Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.