Түүхэн замнал


2730

Нийтэлсэн

17.01.05

Share

 • Доктор М.Тунгалаг2019 оны 07-р сарын 17-оос

   

  ШУТСан нь 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн Монгол Улсын Засгийн газрын тусгай сангийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн хүрээнд шинэчилсэн хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна. 

   

  Доктор С.Намсрайжав2019 оны 01-р сарын 14- 2019 оны 07-р сарын 17

   

  Доктор Д.Энхжаргал 2016 - 2019 оны 01-р сарын 14  
  ШУТС-гийн захирлаар томилогдон ажиллаж байна.
 • Шинжлэх ухааны паркийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын албыг байгуулан ажилласан. 2013 - 2017
  Мөн БШУ-ны сайдын 2013 оны А/154 тоот тушаалын дагуу Шинжлэх ухааны паркийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын албыг дэргэдээ байгуулан ажилласан.
 • Бүтэц зохион байгуулалт 2013
  2017 оны 3-р сараас Санхүү, төлөвлөлтийн хэлтэс, Захиргаа, хяналт шинжилгээний хэлтэс болон Мэдээллийн сан, маркетингийн хэлтэс гэсэн 3 хэлтэстэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
 • Доктор Х.Дондог 2012-2016  
  ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан
 • МТҮП-ын Шинжлэх ухаан технологийн мэдээллийн алба нь үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу ШУТСангийн харъяанд ирж Мэдээлэл, Технологи, Мониторингийн хэлтэс нэртэйгээр зохион байгуулагдан ажилласан 2010 он
  Монгол Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.5 дахь заалт, БСШУ-ы /хуучнаар/ сайдын 2010 оны 02 сарын 01 өдрийн 38 дугаар тушаалын дагуу МТҮП-ын Шинжлэх ухаан технологийн мэдээллийн алба нь үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу ШУТСангийн харъяанд ирж Мэдээлэл, Технологи, Мониторингийн хэлтэс нэртэйгээр зохион байгуулагдан ажилласан бөгөөд 2011 оны 9 р сараас эхлэн Мэдээллийн Технологи, Хамтын Ажиллагаа, Мониторингийн хэлтэс болон өргөжиж үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
 • Доктор Т.Ган-Эрдэнэ 2009-2012
  ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан
 • Доктор Ө.Сүхбаатар 2008-2009
  ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан
 • Шинжлэх ухаан, технологийн сан Засгийн Газрын Тусгай сангийн тухай хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж ирлээ 2006 он
  2006 оноос Шинжлэх ухаан, технологийн сан Засгийн Газрын Тусгай сангийн тухай хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж ирлээ. Энэхүү хуулийг батлагдсантай холбогдуулан “Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн дүрэм”-ийг 2008 оны 7-р сарын 18-ны өдрийн БСШУ-ы /хуучнаар/ сайдын 379 дүгээр тушаалаар шинэчлэн баталсан.
 • Доктор проф.Х.Цоохүү 2001-2008
  ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан
 • Доктор Ч.Цовоохүү 1996-2001
  ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан
 • “Шинжлэх ухаан, технологийн тухай“ Монгол улсын хууль 1998 он
  1998 оны эхээр батлагдсан “Шинжлэх ухаан, технологийн тухай“ Монгол улсын хууль, мөн онд Шинжлэх Ухаан, Технологийн Үндэсний Зөвлөл /ШУТҮЗ/-өөр шинэчлэн батлагдсан Шинжлэх ухаан, технологийн сан /ШУТС/-гийн дүрмээр үйл ажиллагааны чиг үүрэг нилээд тодорхой болж баталгаажигдсан. Энэ хуулиар ШУТС нь улсын захиалгаар шинжлэх ухаан, технологийн төслийг санхүүжүүлэх, төслийн үр дүнг үнэлэх байгууллага мөн хэмээн зааж тус сангийн үйл ажиллагааны чиг үүргийг тодотгож өгсөн. 1994 оны 4-р сараас тус сангийн захирлаар доктор профессор Ц.Аюурзана томилогдож, 6 хүний орон тоотой үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байжээ.
 • Проф. Ц.Аюурзана 1994-1996
  ШУТС-ийн захирлаар томилогдон ажилласан
 • Шинжлэх ухаан, технологийн сан 1993 оны 12-р сарын 24
  Шинжлэх ухаан, технологийн сан (ШУТС) нь Монгол Улсын Засгийн Газрын 1993 оны 12-р сарын 24-ны өдрийн 192 дугаар тогтоолоор байгуулагдаж, мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж болон холбогдох дүрэм, журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна. Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн дүрэм нь дээрх тогтоолын хавсралтаар батлагдсан ба Сангийн ажиллах журам нь Монгол улсын шинжлэх ухаан, боловсролын сайд, Сангийн сайдын 1994 оны 5 дугаар сарын 19-ны өдрийн 113/100 дугаар тушаалаар батлагдсан.

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.