• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 222926

Анагаах, эрүүл мэндийн салбар

1 Анагаах ухааны хүрээлэн 70287809 auh.ims@mnums.edu.mn
2 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 11-458645 info@phi.gov.mn
3 Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн 11-343013, 11-342150 zahirgaa@sci-tradmed.mn
4 Тархи, сэтгэл судлалын хүрээлэн

Байгалийн шинжлэх ухаан

5 Биологийн хүрээлэн 11-453088, 11-451781 igeb@mas.ac.mn
6 Ботаникийн хүрээлэн 11-453581 botany@mas.ac.mn, mas.botany@gmail.com
7 Газар зүй, геоэкологийн хүрээлэн 11-325487 IGG@MAS.AC.MN
8 Геологийн хүрээлэн 7017-1939 Geology@mas.ac.mn
9 Математик, тоон технологийн хүрээлэн 11-458090 imdt@mas.ac.mn
10 Одон орон, геофизикийн хүрээлэн 11-453683 iag@iag.ac.mn
11 Ой модны сургалт, судалгааны хүрээлэн 11-321500;

321500; 70118040; 324940

oimod@must.edu.mn
12 Хими, химийн технологийн хүрээлэн 11-480858 icct@mas.ac.mn
13 Физик, технологийн хүрээлэн 11-452313 ipt@mas.ac.mn

Инженер, технологи

14 Дулааны техник, үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн 11-357646 info@iteie.mn
15 Технологийн инкубатор
16 Уул уурхайн хүрээлэн 70167854 mimongolia@gmail.com
17 Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн 7700 3143
18 Цөмийн физикийн судалгааны төв 11-456348, 70151369 info@num.edu.mn

Нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан

19 Археологийн хүрээлэн 11-452894 archaeology@mas.ac.mn
20 Олон улсын харилцааны хүрээлэн 11-322613 iia@mas.ac.mn
21 Палеонтологийн хүрээлэн 70118283, 11-325835 paleo@mas.ac.mn
22 Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн 11-458305, 11-455028 history@mas.ac.mn
23 Философийн хүрээлэн 11-330847, 11-331512 philo@mas.ac.mn
24 Хэл зохиолын хүрээлэн 11-451436 inll@mas.ac.mn

Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан

25 Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 11-341572, 11-341936, info@riah.mn,
26 Мал эмнэлгийн хүрээлэн 70141553 70141911 vet_inst@gmail.com
27 Ургамал, газар тариалангийн хүрээлэн 11-342111 innovation@muls.edu.mn
28 Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 11-341252, 11-341054, 11-345330 info@plantprotection.mn