Эрдэм шинжилгээний төслүүд

Төслийн нэр: Удирдагчийн нэр:
Төслийн хураангуй: Салбар:
Улсын №:
 -c  Он
Төрөл:
Төслийн № Төслийн нэр Төрөл Удирдагчийн нэр Эхлэх Дуусах Шинжлэх ухааны салбар

    Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

    Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
    www.stf.mn

    ©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.