ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИЙГ ОРОН НУТАГТ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ АЯНЫГ ӨМНӨГОВЬ АЙМГААС ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

01 сарын 28, 2022