• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Шинжлэх ухаан 2020 онлайн үзэсгэлэн тун удахгүй

нийт зочилсон хүний тоо 19037

Монгол

Description

Тус бүтээлд зохиогчийн ардчилал ба улс төрийн соёлын төлөвшил; Монголын ардчилалд тулгарч буй сорилт бэрхшээлийг тодорхойлохыг зорьсон гадаад хэл дээр хэвлүүлсэн өгүүллүүд; Ардчиллын болон улс төрийн соёл, иргэний нийгэм, авлига, улс төрийн нам зэрэг орчин үеийн улс төрийн шинжлэх ухааны шинэ хандлагын талаарх гадаадын судлаачдын туурвисан бүтээлийн орчуулгууд багтсан.