• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 251438

“Бассиана мускардин” биобэлдмэл

Description

Зориулалт: Ойн хүр эрвээхэйн хүрэнцэр болон бэлчээрийн царцаатай тэмцэхэд хэрэглэдэг
Хэрэглэх арга: Биобэлдмэлийг бэлчээрийн хөнөөлт царцаатай тэмцэхэд 2,5-3,5 л/га, ойн хөнөөлт Якобсоны төөлүүрч эрвээхэй, Сибирийн хүр эрвээхэйн хүрэнцэртэй тэмцэхэд 3,5 л/га тунгаар шүршиж хэрэглэнэ.
Найрлага, орц:  Beauveria bassiana  мөөгөнцөрийн нутгийн омгийг өвөрмөц тэжээлт орчинд өсгөвөрлөн бэлтгэсэн
Шинэлэг байдал, давуу тал буюу ач холбогдол: Байгаль орчинд халгүй сонгомол үйлчилгээтэй бэлдмэл
Баталгаажилт: “Нутгийн омог Beauveria bassiana-G07 Патент № 3476
МУ-ын тэргүүн шадар сайдын 2011 оны 40 тоот тушаалаар олгогдсон
Стандарт: “Бассиана мускардин” биобэлдмэл MNS 6480:2014 стандарт Стандарт хэмжил зүйн газрын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 12 сарын 25-ны өдрийн хурлаар баталсан.
Бассиана мускардин” биобэлдмэл үйлдвэрлэх арга. Шинэ бүтээлийн патент №4071,  Монгол улсын оюуны өмчийн газрын даргын 2014 оны 154 тоот тушаалаар олгогдсон.