• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 248953

Биобордоо

Description

Нутгийн азот, фосфорийн бактерийн омгийг өсгөвөрлөж гарган авсан хуурай болон шингэн бэлдмэл. Таримал ургамлийн боловсролтын бүх хугацаанд азот фосфороос гадна төрөл бүрийн биологийн идэвхит бодисоор бүрэн хангана. Чийг хангалттай үед бактерийн үржилт идэвхижиж, хөрсийг азот, фосфороор баяжуулна. Хөрсийг бордоход хялбар 2-3 жил давтан хэрэглэхэд хөрсний үржил шим тогтвортой сайжирна.