• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Шинжлэх ухаан 2020 онлайн үзэсгэлэн тун удахгүй

Утасны жагсаалт
нийт зочилсон хүний тоо 9

Чичирхийлэл үүсгэгч ширээ

Description

Акселерометр (хөрсний хурдатгал хэмжигч мэдрүүр)-т зохиомлоор механик хөдөлгөөн дамжуулах (чичиргэх) замаар ажиллагааг нь шалгах зориулалт бүхий shaking table-ийг  зохион бүтээж өөрсдийн турших, шалгах ажилдаа ашиглаж байна.  Shaking table гэж өгөгдсөн зааврын дагуу,  зохиомлоор чичирхийлэл үүсгэх зориулалт бүхий нэг, хоёр эсвэл гурван тэнхлэгт чөлөөтэй хөдлөж чадахуйц туршилтын тавцанг юм.