• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 304075

Монголын эрдэмтэдийн “Монгол-Орос-Хятадын “Эдийн засгийн коридор”-ын талаархи өгүүллийн эмхэтгэл”

Description

Энэхүү эмхэтгэлд Монгол-Орос-Хятад гурван улсын дунд сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй яригдаж байгаа “Эдийн засгийн коридор” байгуулах төслийн шинжлэх ухааны үндэслэл, ач холбогдлыг нухацтай судласан манай тэргүүлэх эрдэмтдийн өгүүллүүд багтсан болно.