• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 304080

Монгол улс төрийн гадаад харилцаа (1850-1919)

Description

Доктор Ш.Сандагийн тус бүтээл нь 1850-1919 он хүртэлх Монголын нийгэм, улс төрийн түүхийн зангилаа асуудлыг дүгнэн шинжилсэн бөгөөд өнөөг хүртэл судалгааны үнэ цэнтэй бүтээл хэвээр байна. ШУА-ийн Олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн 50 жилийн ойн хүрээнд уг бүтээлийг доктор О.Батсайхан эрхлэн дахин хэвлүүлсэн байна.