• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

 • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 248972

“ГРИЙН” Биобэлдмэл

Description

Зориулалт: Монгол орны хөрснөөс ялгаж авсан Metarhizium anisopliae мөөгөнцрийн G09/22 омгийг ашиглан гаргасан. Бэлчээрийн хөнөөлт царцаа болон бөөс, бясаа, сибирийн болон өрөөсгөл хүр эрвээхэй, якобсоны  төөлүүрч эрвээхэйтэй тэмцэхэд хэрэглэнэ.
Хэрэглэх арга:
 • Ойд-2х1013спор/мл
 • Бэлчээрт-4х107спор/мл
 • Ногоон байгууламжинд- 2х1013спор/мл
 • 1 га-д 1-3 л тунгаар хэрэглэнэ.
Найрлага, орц: 
 • Идэвхитэй нэгдэл: Metarhizium anisopliae G09/22 омог
 • Баталгаат Петрийн аяган дахь тоо: 109 CFU/g
 • Баталгаат спорын тоо: 1×109 CFU/g
Шинэлэг байдал, давуу тал буюу ач холбогдол:
 • Хүн, байгаль орчин, бүлээн цуст амьтанд хоргүй
 • Түүхий эдийн олдоц их
 • Импортын бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад үнэ хямд
Баталгаажилт: Монгол Улс. Шинэ бүтээлийн патент №440
Стандарт: Хөнөөлт шавьжтай тэмцэх “Грийн” биобэлдмэл. Техникийн шаардлага 2014 оны 12 сарын 29-нд батлагдсан.