• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 304123

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭМ ХЭМЖЭЭ

Description

Судалгааны ганц сэдэвт бүтээл нь “Монгол хэлний хэм хэмжээ судлал”, “Монгол хэлний дуудлагын хэм хэмжээ”, “Монгол хэлний үг хэрэглээний хэм хэмжээ”, “Монгол хэлний хэл зүйн хэм хэмжээ” гэсэн үндсэн дөрвөн бүлэгтэй, монгол хэл шинжлэлийн чиглэлээр хэвлэгдэж гарсан ном, судалгааны өгүүллийг боломжийн хэрээр ашиглажээ.

Монгол хэлний хэм хэмжээ судлал нь орчин үеийн хэл шинжлэлийн салбарт хэрэглээний асар их ач холбогдолтой.