• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Шинжлэх ухаан 2020 онлайн үзэсгэлэн тун удахгүй

Утасны жагсаалт
нийт зочилсон хүний тоо 9

Хөгжихүйн философи

Description

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, ялангуяа урт хугацааны хөгжлийн бодлогын философи үндэслэлийн асуудлыг нийгмийн болон улс төрийн философи, улс төрийн эдийн засгийн ухааны хүрээнд судлан боловсруулж өөрийн орны онцлогт тохирсон хөгжлийн замналыг тодорхойлоход чиглэсэн өгүүлэл, илтгэлийн эмхэтгэл.