• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 248754

МОНГОЛ ДАХЬ ТӨРИЙН ЭРГЭЛТ (хоёр дахь хэвлэлт)

Description

Энэхүү бүтээлд XX зууны хориод оны Монголын түүхийн зангилаа асуудлууд, түүний дотор 1927-1928 оны үеийн  улс төрийн үйл явц дахь үзэл санаа, үйл ажиллагааны зөрчилдөөн, гадны оролцооны асуудлыг нарийвчлан судалж, задлан шинжлэх замаар  Коминтерн, БXК(б)-аас Монгол оронд зохион байгуулсан төрийн эргэлт, түүний стратеги, механизм, технологийн асуудлыг илрүүлэн тодруулж, сургамжийг баримт нотолгоотой гаргаж тавьсан дорвитой бүтээл юм. Эл зохиол нь хэвлэгдсэн цагаас  түүхчид, монгол судлаачдын сонирхлыг зүй ёсоор татаж эдүгээ олдоход бэрх болсон тул дахин хэвлэгдсэн байна.