• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 304096

НЭР ТОМЬЁОНЫ ОРЧУУЛГА СУДЛАЛ

Description

Энэхүү ганц сэдэвт бүтээл нь Улсын нэр томьёоны комиссын эрхлэн хэвлүүлсэн 116461 нэр томьёо бүхий Орос-монгол нэр томьёоны 3 боть толь бичиг болон 1990 оноос хойш англи-монгол хэлээр хэвлэгдсэн нийгэм-хүмүүнлэг, байгаль, техник, технологийн шинжлэх ухааны нийт 50000 гаруй нэр томьёо бүхий 14 толь бичгийг судалгааны үндсэн хэрэглэгдэхүүн болгон хөмрөг үүсгэж, гадаад нэр томьёог орчуулж ирсэн туршлага хийгээд бүтэц, үгийн сан-утга зүй, орчуулгын онол, арга зүйн үүднээс задлан шинжилж, нэр томьёоны баялаг жишээгээр тайлбарлан тодорхойлжээ. Уг бүтээл нь нэр томьёоны орчуулгын судалгаанаас гадна нэр томьёог орчуулахад юуг анхаарах, ямар үед хэрхэн орчуулах талаар онол, арга зүйн зөвлөмж бүхий онол, хэрэглээний чухал ач холбогдолтой бүтээл юм.