• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Шинжлэх ухаан 2020 онлайн үзэсгэлэн тун удахгүй

Утасны жагсаалт
нийт зочилсон хүний тоо 9

Тогтвортой хөгжил ба оюутны урсгал

Description

Эмхэтгэлд оюуны урсгал буюу “Brain Drain”-ын шалтгаан, нийгмийн үүрэг, үр дагавар, шийдвэрлэх арга замын асуудлыг шинэ шашны хөдөлгөөн, хотжилт, дээд боловсролын хөгжил, шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагаа зэрэгтэй холбогдуулан тодорхой жишээ баримттай санал, зөвлөмжийг илэрхийлсэн.