• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Шинжлэх ухаан 2020 онлайн үзэсгэлэн тун удахгүй

нийт зочилсон хүний тоо 19003

Шар сүүний ундаа

Description

Сүүний үйлдвэрийн дайвар түүхий эдийн ашиглалтыг сайжруулах ач холбогдолтой.