• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 304133

“Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний мониторингийн систем”

Description

Цахилгаан түгээх сүлжээнд холбогдсон айл өрх, албан байгууллагуудын эрчим хүчний хэрэглээний мэдээллүүдийг алсын зайнаас хүний шууд оролцоогүй цуглуулан авах, эрчим хүчний хэрэглээг түдгэлзүүлэх болон залгах үйлдлийг хямд өртөг зардлаар алсын зайнаас хийх боломжтой автомат хяналт, удирдлагын систем юм.