• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Шинжлэх ухаан 2020 онлайн үзэсгэлэн тун удахгүй

Утасны жагсаалт
нийт зочилсон хүний тоо 9

Тогтвортой хөгжилд чиглэсэн үйлийн боловсрол

Description

Үйлийн ёсны боловсролын монгол сэтгэлгээний уламжлалыг “Оюун түлхүүр” шастирын жишээн дээр, өрнийн үйлийн ёсны боловсролын ойлголтыг Ж.Дьюгийн үзлээр төлөөлүүлэн харьцуулсны үндсэн дээр тогтвортой хөгжилд чиглэсэн үйлийн боловсролын шинж чанарыг авч үзсэн байна.