• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Шинжлэх ухаан 2020 онлайн үзэсгэлэн тун удахгүй

нийт зочилсон хүний тоо 19308

Уул уурхайн хүрээлэн

ШУТИС-ийн харьяа Уул уурхайн хүрээлэн

Бүтээгдэхүүнүүд

    Уул уурхайн хүрээлэн

    3
    (1)