• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 248954

Уул уурхайн хүрээлэн

ШУТИС-ийн харьяа Уул уурхайн хүрээлэн

Бүтээгдэхүүнүүд

    Уул уурхайн хүрээлэн

    3
    (1)