• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 304071
  • Монгол улсын шинжлэх ухааан, технологийн судалгааг дэлхийн
    жишигт хүргэх санхүү, хөрөнгө оруулалтын үндэсний сан болно

  • Шударга ёс, ил тод байдлыг эрхэмлэн, олон улсын жишигт
    нийцсэн ахисан түвшний бүтээлч судалгааг тогтмол санхүүжүүлэх
    замаар Монгол улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулна