• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 248972

БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ ПАТЕНТИЙГ ҮНЭЛЖ, ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭХНИЙ ЖИШГИЙГ ТОГТООНО

12 сарын 14, 2021

ШУТСангаас санхүүжилттэй төслийн үр дүнд бүтээгдсэн эрдэмтдийнхээ оюуны бүтээлийг үнэлүүлж үнэ цэнтэй болгож эдийн засгийн эргэлтэд оруулах 3 талт гэрээг Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн захирал Д.Одгэрэл, Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирал М.Бямбасүрэн, Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтийн тэргүүн Г.Баянмөнх нар өнөөдөр /2021.12.10/ үзэглэж баталгаажууллаа.

Оюуны өмчийг эргэлтэд оруулах тухай хууль ёсоор эрх зүйн орчин бүрдсэн тул ШУТСангийн санаачилга дор М.Бямбасүрэн докторын химийн ямар нэг нэгдэл агуулаагүй, органик бордоо болох “Грийн биобэлдмэл”-ийн патентийг үнэлгээний хэд хэдэн зорилгоор 2022 оны 1 дүгээр улиралд багтаан дуусгаж шинжлэх ухааны салбартаа оюуны өмчийн үнэлгээний эхний жишгийг тогтоох практик ач холбогдол өндөртэй ажил ийнхүү эхэллээ.