• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 97686
Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 11-341572, 11-341936,  info@riah.mn, 
Мал эмнэлгийн хүрээлэн 70141553 70141911 vet_inst@gmail.com
Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 11-341252, 11-341054, 11-345330 info@plantprotection.mn
Ургамал, газар талиалангийн хүрээлэн 11-342111 innovation@muls.edu.mn
Уул уурхайн хүрээлэн
Дулааны техник, үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн 11-357646 info@iteie.mn
Хөнгөн үйлдвэр судалгаа хөгжлийн хүрээлэн 7700 3143
Цөмийн физикийн судалгааны төв 11-456348, 70151369 info@num.edu.mn
Анагаах ухааны хүрээлэн 70287809 auh.ims@mnums.edu.mn
Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 11-458645 info@phi.gov.mn
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн 11-343013, 11-342150 zahirgaa@sci-tradmed.mn
Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэн 11-325487 IGG@MAS.AC.MN
Одон орон, геофизикийн хүрээлэн 11-453683 iag@iag.ac.mn
Олон улсын харилцааны хүрээлэн 11-322613  iia@mas.ac.mn
Палеонтологийн хүрээлэн 70118283, 11-325835 paleo@mas.ac.mn
Биологийн хүрээлэн 11-453088, 11-451781 igeb@mas.ac.mn
Геологийн хүрээлэн 7017-1939 Geology@mas.ac.mn
Математик, тоон технологийн хүрээлэн 11-458090 imdt@mas.ac.mn
Түүх угсаатан зүйн хүрээлэн  11-458305, 11-455028 history@mas.ac.mn
Археологийн хүрээлэн  11-452894 archaeology@mas.ac.mn
Физик технологийн хүрээлэн  11-452313  ipt@mas.ac.mn
Филисофийн хүрээлэн  11-330847, 11-331512 philo@mas.ac.mn
Хими, химийн технологийн хүрээлэн  11-480858 icct@mas.ac.mn
Хэл зохиолын хүрээлэн  11-451436 inll@mas.ac.mn
Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн   11-453581  botany@mas.ac.mn, mas.botany@gmail.com