МОНГОЛ-ТАЙВАНИЙН ХАМТАРСАН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

01 сарын 27, 2022

Шинжлэх ухаан, технологийн сан (ШУТС), Тайванийн Шинжлэх ухаан, технологийн яам (ШУТЯ) хамтын ажиллагааны хүрээнд 2023 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх МОНГОЛ-ТАЙВАНИЙН хамтарсан төслийн уралдааныг зарлаж байна.   

1. Biotechnology, Bio-Science and traditional Medicine /Биотехнологи, Био-шинжлэх ухаан болон уламжлалт анагаах ухаан/;

2. Artifical Intelligence, Internet of Things, Smart Machines /Хиймэл оюун ухаан, Зүйлсийн интернэт болон Ухаалаг тоног төхөөрөмж/;

3. Innovative Science Education and Entrepreneurship /Шинжлэх ухааны инновацилаг боловсрол болон энтерпренершип/;

4. Green Energy and Ecology /Ногоон эрчим хүч болон экологи/;

5. New Agriculture and Recycling Economics /Шинэ хөдөө аж ахуй болон дахин ашиглалттай бүхий эдийн засаг/;

6. Afforestation, Forest Restoration /ойжуулалт болон ойн нөхөн сэргээлт/.

Төсөл хэрэгжих хугацаа:

  • 3 хүртэлх жил байх

Төслийн санхүүжилт /дээд хэмжээ/:

  • Монгол эрдэмтдийн багийн санхүүжилт жилд 10,000 ам доллар, нийт санхүүжилт 30,000 доллартой дүйцэхүйц төгрөг,
  • Тайванийн эрдэмтдийн багийн санхүүжилт жилд 20,000 ам доллар, нийт 60,000 ам доллар.

Төслийн төслийн саналыг ирүүлэх хугацаа:

Төсөл хэрэгжүүлэгч Монгол талын төслийн саналыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл монгол, англи хэл дээр, цахим болон цаасан хэлбэрээр доорх хаягуудаар хүргүүлнэ.

Имэйл: bilguun@stf.gov.mn

Хаяг: Мэдээлэл технологийн Үндэсний парк, 3 давхар, 317 тоот

Утас: 11-315741

 Төслийн санал мэдүүлэх хүснэгтийг англи хэл дээр

 Хамтарсан төслийн санал нь Монгол хэл дээр дараах хэлбэртэй байна: 

  • Засгийн газрын 2014 оны 301 дүгээр тогтоолоор баталсан “Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”-ын Журмын 3.2 дахь хэсэгт заасан бүрдэлтэй байх,
  • Төслийн зардлыг журмын 6.3 дахь хэсэгт нийцүүлэн тооцох,
  • Төслийн өртөг зардлыг БСШУ-ны сайдын 2016 оны А/319 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан “ Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн өртөг, зардлыг тодорхойлох, түүний зарцуулалтад санхүүгийн хяналт тавих журам”-ыг  баримтлан бодитой тодорхойлсон байх,
  • Төслийн үр дүн нь журмын 8.1 дахь хэсэгт заасан хэлбэртэй байна.

Тайванийн талын хамтарсан төслийн сонгон шалгаруулалтын зарлалын линк:  https://www.most.gov.tw/folksonomy/rfpDetail/05efb1c0-f478-44f4-9cb0-7b5e9ca3bb67?l=ch.

  • Хамтарсан төслийн саналыг Англи, Монгол хэл дээр цахимаар,
  • Монгол хэл дээр цаасан хэлбэрээр хүлээж авна.

 

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Сан

Хуваалцах