• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 374866

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=94
2 ИННОВАЦИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8668
3 ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=477
4 ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15356
5 ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230812154721
6 ПАТЕНТЫН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16231112526381
7 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=14848
8 ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=14410
9 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=14403
10 ТӨСВИЙН ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12254
11 АУДИТЫН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail/11192
12 ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail/10497
13 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail/11191
14 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail/492
15 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=390
16 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=493
17 ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16468624002961
18 НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390263044601
19 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail/397
20 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8928
21 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12695
22 ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390355252531
23 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751
24 АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15370
25 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13025
26 ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12408
27 ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=10497
28 МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2024-2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16530615696721
29 МОНГОЛ УЛСЫН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16381595772311
Хуваалцах