• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 301368

“Бактобромадиалон” биобэлдмэл

Description

Бүтээгдэхүүний нэр Зориулалт
1 Бордооны үхрийн багсармал тэжээл Бордооны үхэрт зориулсан хүчит багсармал тэжээл
2 Саалийн үнээний багсармал тэжээл Саалийн үнээний хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
3 Бордооны гахайн багсармал тэжээл Бордооны гахайн хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
4 Өндөглөлгч тахианд зориулсан багсармал тэжээл Өндөглөгч тахианы хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
5 Саалийн үнээнд зориулсан царгас халгайт багсармал тэжээл Саалийн үнээний хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
6 Луульт багсармал тэжээл Хонины хоногт хэрэгцээт бодисыг хангасан багсармал тэжээл
7 Халгайт багсармал тэжээл Хонины хоногт хэрэгцээт бодисыг хангасан багсармал тэжээл