• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

 • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 302596

Геометрийн дүрстэй модон тоглоом

Description

ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ № 1

Суралцахуйн чиглэл: МАТЕМАТИКИЙН ЭНГИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

БҮЛЭГ: Бэлтгэл бүлэг

СЭДЭВ: Дүрсийг таних, өнгийг нэрлэх

ЗОРИЛГО: Дөрвөлжин дүрсийг таних, нэрлэх, барих, эвлүүлэх,  хэмжээгээр ангилах, хуваах, өнгөөр ялгах

Заах арга: Тайлбарлах арга, тооллын арга, урамшуулах арга

Хэрэглэгдэхүүн:

 • Дөрвөлжин дүрсээс бүтсэн, 3 өнгөөр ялгасан, шаталсан хэмжээтэй, модон тоглоомын багц хэрэглэгдэхүүн
 • Модон тоглоомтой ижил өнгөөр бэлтгэсэн зураг, суурь тавиур

 Аргачлал:

 • Тоглоомыг тавиураас хоёр гараараа барьж ширээн дээр авчирч тавина.
 • Өөрийнхөө өмнөх тоглоход зориулсан суурь тавиур дээр, тоглоомыг хайрцагнаас гарган, өрж байрлуулна.
 • Тоглоомтой ижил өнгөөр бэлтгэсэн суурь зургийг өмнөө тавина.
 • Дөрвөлжин дүрстэй тоглоомыг өнгөөр ялгаж суурь дээр нэг нэгээр байрлуулна.
 • Дараа нь ижил өнгийн дүрсүүдийг суурь дээр шатлуулан давхарлаж байрлуулна.
 • Бүгдийг байрлуулж дууссаны дараа ажиглаж, тоолж байрлуулах, дөрвөлжин хэлбэр, өнгийн ялгааг нэрлэх, тайлбарлан ярилцана.
 • Өөрсдийн санаагаар өөр өөр байрлалаар өрж тоглоно.
 • Тоглоомоо хайрцагт хийж, тавиурт аваачиж тавина.