• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 374832

Биобордоо

Description

Нутгийн азот, фосфорийн бактерийн омгийг өсгөвөрлөж гарган авсан хуурай болон шингэн бэлдмэл. Таримал ургамлийн боловсролтын бүх хугацаанд азот фосфороос гадна төрөл бүрийн биологийн идэвхит бодисоор бүрэн хангана. Чийг хангалттай үед бактерийн үржилт идэвхижиж, хөрсийг азот, фосфороор баяжуулна. Хөрсийг бордоход хялбар 2-3 жил давтан хэрэглэхэд хөрсний үржил шим тогтвортой сайжирна.