• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 248754

Азийн бүс нутгийн байгууллагууд ба Монгол Улс

Description

Энэхүү бүтээл нь 2016-2019 онд тус хүрээлэнд хэрэгжүүлсэн “Азийн бүс нутгийн байгууллагууд ба Монгол Улс” сэдэвт суурь судалгааны төслийн үр дүнд хэвлэгдсэн хамтын бүтээл болно.