• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 248753

Чичирхийлэл үүсгэгч ширээ

Description

Акселерометр (хөрсний хурдатгал хэмжигч мэдрүүр)-т зохиомлоор механик хөдөлгөөн дамжуулах (чичиргэх) замаар ажиллагааг нь шалгах зориулалт бүхий shaking table-ийг  зохион бүтээж өөрсдийн турших, шалгах ажилдаа ашиглаж байна.  Shaking table гэж өгөгдсөн зааврын дагуу,  зохиомлоор чичирхийлэл үүсгэх зориулалт бүхий нэг, хоёр эсвэл гурван тэнхлэгт чөлөөтэй хөдлөж чадахуйц туршилтын тавцанг юм.