• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 301652

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООНЫ ҮГИЙГ ЭШЛЭН ҮЗҮҮЛСЭН ТОЛЬ

Description

“Монголын нууц товчоо”-ны үгийн сангийн судалгаа нь түүний бусад талын судалгаа (тухайлбал, хэлний авиа зүй, үг зүй, эх бичиг болон түүх, уран зохиол, соёл, угсаатны зүй гэх мэт)-г үнэн зөв, бодитой байх нөхцөлийг хангасан галигласан эхийг толийн үндсэн хэрэглэгдэхүүн болгон авав.

Энэхүү толь нь орчин цагийн монгол толь бичгийн хөгжил, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж нэг дор аль болох олон мэдээллийг өгөх боломжтойгоос гадна, галиг үсгээр зохиогдсон учир МНТ төдийгүй монгол хэлний төрөл бүрийн судалгаа /түүхэн авиа зүй, үгзүй, үгийн сан утгазүй, сурвалж бичиг гэх мэт/-нд ашиглаж болохоороо өмнөх үед гарсан МНТ-ны толиудаас ялгаатай бөгөөд, толийн ач холбогдол ч үүнд оршино.