• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 301367

НҮҮДЭЛЧИД БА ХОТ СУУРИН

Description

ШУА-ийн Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн, Археологийн хүрээлэн, Олон улсын Монгол судлалын холбоо хамтран 2018 оны 8 дугаар сарын 24-25-нд  Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан “Нүүдэлчид ба хот суурин” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн монгол, англи, орос хэл дээр бичигдсэн дотоод, гадаадын эрдэмтдийн сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнгээс гарсан 17 шилээвэр илтгэлүүд орсон байна.

Эмхэтгэсэн: П.Алдармөнх, Б.Очир