• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 302286

Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх субьектив хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Description

Урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх субектив хүчин зүйлийг судлах онол-философи арга зүй, урт хугацааны хөгжилд нөлөөлөх субектив хүчин зүйлсийн практик асуудал, сонгодог ба сонгодог философи дахь хөгжлийн тухай үзэл санаа, урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг засаглалтай холбох асуудлыг судалгааны баялаг эх хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан авч үзсэн байна.