• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 302607

Хөгжихүйн философи

Description

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, ялангуяа урт хугацааны хөгжлийн бодлогын философи үндэслэлийн асуудлыг нийгмийн болон улс төрийн философи, улс төрийн эдийн засгийн ухааны хүрээнд судлан боловсруулж өөрийн орны онцлогт тохирсон хөгжлийн замналыг тодорхойлоход чиглэсэн өгүүлэл, илтгэлийн эмхэтгэл.