• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 248770

Монголын хуульчийн ёс зүй

Description

Монголын хуульчийн ёс зүйн онол-практикийн зангилаа асуудал; хуульчдын ёс зүйн талаарх олон нийтийн үнэлэмж; хуульчдын ёс зүйн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал; төрийн албан хаагчийн ёс зүй; хуульчийн үйлчилгээний соёлын талаар авч үзсэн судалгааны илтгэлүүд багтсан.