• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 374841

“Их ургац” биобордоо

Description

Зориулалт: Улаан буудай болон хүнсний ногооны болцыг түргэсгэж, ургацын гарцыг нэмэгдүүлэн чанарыг сайжруулж, цаг агаарын таагүй нөхцөл, өвчин эсэргүүцэх чадварыг нэмэгдүүлж, ургамлын дархлааг дэмжиж хөрсний үржил шимийг сайжруулах үйлчлэлтэй.
Хэрэглэх арга: Тариалалтын өмнө үрийг дэвтээж, мөн ургалтын эхний 2 сард усалгаатай хамт зааврын дагуу хэрэглэнэ.
Найрлага, орц:  Олон төрлийн ашигтай бичил биетнүүдийг симбиоз байдлаар агуулсан.
Шинэлэг байдал, давуу тал буюу ач холбогдол: Хүн, амьтан, хөрс, ус, ургамал, байгаль орчинд ээлтэй био бордоо.
Баталгаажилт: Ашигтай загварын № 20-0002977  тоот гэрчилгээ
Борлуулах цэг: Мэдээллийн технологийн үндэсний паркийн 1 давхарт Шинжлэх ухаан технологийн дэлгүүр