• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 301385

А.Нямдолжин. Монголо-Российские отношения на современном этапе

Description

Монгол Улс, ОХУ-ын орчин үеийн харилцааны олон талт асуудлыг судалсан доктор А.Нямдолжингийн эл бүтээл нь сүүлийн үед тэр бүр нухацтай судлагдаагүй байсан хоёр улсын харилцааны хөгжлийн асуудалд хандсан дорвилог бүтээл болжээ.