• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 302229

Тогтвортой хөгжил: Нийгмийн шударга ёсны философи

Description

Нийгмийн шударга ёс ба тогтвортой хөгжлийн шүтэн барилахуйн асуудлыг шинэлэг хандлагаар авч үзсэн. Өрнө, дорнын философийн харьцуулсан судалгаанд суурилан шударга ёсны тухай үзэл санааг тайлбарласан.