• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 301745

Тогтвортой хөгжилд чиглэсэн үйлийн боловсрол

Description

Үйлийн ёсны боловсролын монгол сэтгэлгээний уламжлалыг “Оюун түлхүүр” шастирын жишээн дээр, өрнийн үйлийн ёсны боловсролын ойлголтыг Ж.Дьюгийн үзлээр төлөөлүүлэн харьцуулсны үндсэн дээр тогтвортой хөгжилд чиглэсэн үйлийн боловсролын шинж чанарыг авч үзсэн байна.