• 2021 оноос хэрэгжүүлэх Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн сан, Беларусь улсын суурь судалгааны сангийн хамтарсан судалгааны төслийн мэдүүлгийг хүлээн авч байна

  • Монгол-тайванийн хамтарсан шинжлэх ухаан, технологийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

нийт зочилсон хүний тоо 73984

“Сэтгэл бухимдал засах байгалийн гаралтай шинэ эм, бэлдмэлийг практикт нэвтрүүлэх” инновацийн төслийн үр дүнг хүлээн авлаа

03 сарын 28, 2021

Засгийн газрын 2014 оны 301 дүгээр тогтоол “Шинжлэх ухаан технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу Итгэмжлэн хадгалагч-Шинжлэх ухаан технологийн сан “Сэтгэл бухимдал засах байгалийн гаралтай шинэ эм бэлдмэлийг практикт нэвтрүүлэх” нь инновацийн төслийн эрдэм шинжилгээний ажлын тайланг хүлээн авлаа.

МУ-ын Инновацийн тухай хуулийн 3.1.6. “инновацийн төсөл” гэж санхүүжилтийн шаардлага, зохион байгуулалтын нөхцөлд нийцүүлэн инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх цогц үйл ажиллагааг тодорхой цаг хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн баримт бичгийг ойлгоно.

Төслийн удирдагч Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан, Биологийн шинжлэх ухааны доктор Ж.Алдармаа инновацийн төслийн үр дүнгээ танилцуулж, загвар бүтээгдэхүүнийг монгол эрдэмтдийн “Инновацийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн танхим“-д байршууллаа.

Төслийн товч танилцуулга

Монгол хунчирт бэлдмэл, Валмедин үрэл эмийн үйлдвэрлэлийн стандарт, технологийг бүрэн шийдэхийг төслийн зорилго болгосон.

Захиалагч байгууллага: Боловсрол, шинжлэх ухааны яам,

Төслийн нэр: “Сэтгэл бухимдал засах байгалийн гаралтай шинэ эм бэлдмэлийг практикт нэвтрүүлэх” инновацийн төсөл,

Төслийн хугацаа: 2017-2019 он,

Төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн,

Төслийн удирдагч: Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан, Биологийн шинжлэх ухааны доктор Жалсрайн  Алдармаа,

Гүйцэтгэгчид: Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн зөвлөх технологич Д.Маньбадар, Л.Хишигжаргал, химич н.Мядагсүрэн нар хамтран гүйцэтгэв.

Төслийн үр дүн:

Энэхүү төсөлт ажлаар анх удаа сэтгэл бухимдал, айдас түгшүүр тайлах, биеийн эсэргүүцлийг дээшлүүлэх, далхлаа сэргээх үйлдэлтэй Монгол хунчир Astragalus mongholicus Bunge ургамлын хандыг хуурай мөхлөг хэлбэрт оруулсан. Мөн айдас түгшүүр тайлах, сэтгэл гутралыг засах үйлдэлтэй Валмедин хандмал шингэн эмийг хуурай үрэл хэлбэрт шилжүүлэн дараах үр дүнд хүрсэн.

  • Хунчирт мөхлөг биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн стандарт MNS:6802:2019,
  • Хунчирт мөхлөг БИБ-ний технологийн заавар,
  • Валмедин үрэл эмийн үйлдвэрлэгчийн фармакопей,
  • Валмедин үрэл эмийн технологийн заавар,
  • Jalsrai A. et al. Neuropsychopharmacological profile of Astragalus membranaceous var. mongholicus // Journal of traditional Chinese Medical Sceinces (2019) 6, 254- 264 Scopus